НОВИНИ

КНСБ блокира София с протест за по-високи доходи и енергийна сигурност, ако няма решения – цялата страна

 

4000 работници от цялата страна и всички сектори се включиха в Национален протестен митинг и автошествие на КНСБ в столицата, проведен на 18.12.2023 г. под надслов “За по-високи възнаграждения с Бюджет 2024 и ясно и сигурно енергийно бъдеще на България”.

Митингът започна от пространството до сградата на Народното събрание, като бяха поставени исканията за увеличение на заплатите в обществения сектор и за предвидими и ясни решения в енергийния сектор. След това премина в автошествие, в което се включиха над 1000 автомобила. Протестната колона премина по част от централните булеварди и блокира трафика по тях. Тя бе подкрепена от работници от столичния градски транспорт, които затвориха за половин час движението в района на Орлов мост с настояване да се предвидят средства за увеличение на заплатите им. Напрежението сред тях расте и ако не се вземе решение, са готови да започнат ефективни стачни действия и да парализират публичния транспорт на София.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров напомни, че това е поредната протестна акция с едни и същи искания – сигурност, бъдеще за семействата, достойни доходи и перспектива за секторите. “Какво не разбират в тази сграда, не знам. Под прозорците на властта всеки път припомняме това, което хората на труда искат от политиците, които са избрали. Два месеца водим преговори. 82 млрд. лв. е бюджетът на България. Как не намериха 500 млн. лв., не мога да разбера. Напрежението този път е стигнало до там, че няма да се мине без протестни и стачни действия. Градският транспорт е готов за ефективни стачни действия – преди Коледа, след Коледа. Това не е заплаха, това е информация. Очакваме вашите ходове, господа управляващи, следващите дни. Най-зле, без една стотинка, е сектор “Земеделие”, държавното здравеопазване. Това тук е само началото. Ще блокираме София, за да покажем как ще изглежда цяла България, ако няма решение на въпросите”, предупреди Димитров. Той напомни, че ескалират тревогите и за бъдещето на енергийния сектор. КНСБ няма да отстъпи от искането да не се изплащат 100% дивиденти от държавните енергийни компании и от грижата за хората във въгледобивните региони.

 

ОДОБРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че в Държавен вестник бр. 89 от 24 октомври 2023 г. е публикувано Постановление № 198 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала, включително в системата на Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 г.

За Изпълнителна агенция по горите се разпределят допълнително 2 000 000 лв.

Това увеличение бе постигнато благодарение на протестните действия, организирани от КНСБ и ФСОГСДП на 12 юли 2023 г. пред Народното събрание, с активното участие на колегите от Регионалните дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства.

Още веднъж благодарим на всички колеги, които се включиха в протестната акция!

 

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ „ГОРСКО СТОПАНСТВО – КОНТРОЛ” ЗА 2023-2024 Г.

На 03.05.2023 г. бе подписан Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горското стопанство – контрол” за 2023-2024 г.

За съжаление, не успяхме да постигнем по-благоприятни условия в новия БКТД, но запазихме всички договорености по стария БКТД, предвид на това, че от Изпълнителна агенция по горите имаше желание за намаление на вече постигнати договорености.

 

Браншови колективен трудов договор на работещите в отрасъл "Горско стопанство - стопанисване"

На 01.02.2023 г. след проведени съвместни срещи и преговори между ФСОГСДП към КНСБ  и НФЗГС на КТ „Подкрепа” и директорите на шестте държавни предприятия, се  подписа Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” през 2023-2024 г. Той влиза в сила от 01.01.2023 г. и е със срок на действие до 31.12.2024 г.

В БКТД са отразени всички изменения на действащите към момента нормативни актове, касаещи предмета на договора. Всички социални придобивки за синдикалните членове, които бяха извоювани и в досега подписваните договори се запазиха и бяха договорени нови по-благоприятни клаузи, като сме се стремили максимално да защитим правата и интересите на работещите в системата на „Горското стопанство”. Измененията касаят:  минималната месечна работна заплата за бранша; ежегоден ръст на основните месечни работни заплати по категории персонал; заплащането за нощния труд; за времето, през което работникът или служителят е на разположение; положения извънреден труд;  за работа през дните на официалните празници; обезщетението при уволнение поради закриване на поделения, съкращаване в щата и др.; обезщетението при уволнение на работници и служители, на които им остава 3 години до придобиване право на пенсия; обезщетението при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; минималният размер на платения годишен отпуск; допълнителен платен отпуск за работа при специфични условия и рискове; допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормирано работно време; допълнителен платен годишен отпуск с група инвалидност; допълнителен платен отпуск  при смърт на близък роднина.

 

ОСМИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 8-9 декември 2022 г. Федерацията проведе своя ОСМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията и Финансово-контролната комисия. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2022-2027 година, съответно:

продължава>

 

СЕДМИ КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 23-24 март 2017 г. Федерацията проведе своя СЕДМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2017 – 2022 година, съответно:

продължава>

 
Още статии...