СРЕЩА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТ INNO 2 – ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – 30.11.– 02.12.2009 ГОДИНА

Федерацията ни за втори път участва в Европейски проект (първият е INNO TRANS и приключи в началото на 2009 година) и за първи път беше домакин на работна среща.

От 30.11. до 02.12.2009 г. в София, хотел “Дедеман Принцес” се проведе първата работна среща на партньорите в Европейския проект INNO 2 – Иновации чрез образование и обучение – мрежа на европейския сектор на малки и средни предприятия от дървообработващата и мебелна промишленост за трансфер на информация и иновации чрез образование и обучение. Водещите организации по проекта са Arbeit und Leben и IG Metall Германия.

В него участват като партньори синдикати от България – ФСОГСДП, от Полша – NSZZ Solidarnost, от Италия – FILCA-CISL, от Чехия – OD DLV, от Румъния – FSLIL, от Дания – TIB, както и Европейската браншова федерация – EFBWW.

Председателят на ФСОГСДП инж. Петър Абрашев запозна участниците от различните страни със Състоянието на дървообработващата и мебелната промишленост в България и отражението на световната финансово-икономическа криза върху тези браншове на българската икономика.

От всички страни, партньори по проекта, бяха представени кратни доклади за сегашното състояние и бъдещите изисквания в сферата на квалификацията, професионалното образование и продължаващо обучение.

Участниците във форума се концентрираха върху целите, съдържанието и задачите на проекта, както и върху процедурите и очакваните резултати от него.

Обсъдена беше информационната дейност и връзките с обществеността – съдържанието на уеб-страницата на проекта, национални информационни кампании, разпространение на резултатите в Европа.

Уточнени бяха задълженията на партньорите за подготовката на конференция, която ще се проведе в Берлин през юли следващата година.