БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ „ГОРСКО СТОПАНСТВО – КОНТРОЛ” ЗА 2023-2024 Г.

На 03.05.2023 г. бе подписан Браншов колективен трудов договор на работещите в отрасъл „Горското стопанство – контрол” за 2023-2024 г.

За съжаление, не успяхме да постигнем по-благоприятни условия в новия БКТД, но запазихме всички договорености по стария БКТД, предвид на това, че от Изпълнителна агенция по горите имаше желание за намаление на вече постигнати договорености.