Проекти

Възможности на „Принципа на разумната достатъчност” ALARA

Проект НА ФСОГСДП, в партньорство с БСК, Асоция на горските фирми в България и Индустриална стопанска асоциация – Ямбол, финансиран от Фонд „Условия на труд”. Наименование: Възможности на „Принципа на разумната достатъчност” ALARA за подкрепа на работниците, служителите и работодателите за изпълнение изискванията на ЗБУТ и практическо приложение в предприятия от сектор „Дървообработване и мебели”

продължава>

 

Европейски проект - 2013

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Бюлетин 3

Бюлетин 4

 

Инно 2 2009-2010

Европейски секторен монитор на дървообработващата и мебелната промишленост
European SECTOR MONITOR of the wood/furniture industry

Декларация от Букурещ
Bucharest Declaration

Професионално обучение по мениджмънт - Инструменти и материали за оперативната практика в предприятията

Vocational Training Management - Tools and materials for the operational practice in enterprises

 

Инно Транс 2007-2008


Доклад за дървообработващата и мебелнато промишленост

National Report on the Woodworking and Furniture Industry in Republic Bulgaria

Европейски секторен монитор на дървообработващата и мебелната промишленост

European Sector Monitor of the wood/furniture industry

 

Проекти

Европейски проект - 2013

Бюлетин 1

Бюлетин 2

Бюлетин 3

Бюлетин 4


 

Инно 2 2009-2010

Европейски секторен монитор на дървообработващата и мебелната промишленост
European SECTOR MONITOR of the wood/furniture industry

Декларация от Букурещ
Bucharest Declaration

Професионално обучение по мениджмънт - Инструменти и материали за оперативната практика в предприятията

Vocational Training Management - Tools and materials for the operational practice in enterprises


 

Инно Транс 2007-2008


Доклад за дървообработващата и мебелнато промишленост

National Report on the Woodworking and Furniture Industry in Republic Bulgaria

Европейски секторен монитор на дървообработващата и мебелната промишленост

European Sector Monitor of the wood/furniture industry