НОВИНИ

Разпрострян е браншов КТД и в целулозно-хартиената промишленост

На 30.08.2010 г. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписа и връчи Заповед, с която параметрите на Браншовия  колективен трудов договор, сключен между Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”, ще важат за цялата целулозно-хартиена промишленост. БКТД е със срок на действие до 31.03.2012 г. Официалната заповед бе връчена на Ангел Христов – председател на Браншова камара на работодателите от целулозно-хартиената промишленост, инж. Петър Абрашев – председател на Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и Кирил Пейков – председател на Федерация “Лека промишленост” на КТ “Подкрепа”.

 

Протест на ФСО ГСДП към КНСБ

Уважаеми колеги, синдикални членове на ФСОГСДП към КНСБ,

Уважаеми колеги от ИАГ, ДГС, ДЛС,

Уважаеми колеги Бранш Целулоза и хартия,

Уважаеми колеги от Бранш Дървопреработване и производство на мебели,

Уважаеми приятели,

Позволете ми в качеството си на Председател на ФСОГСДП да изкажа огромната си благодарност, към тези от Вас, които, днес подкрепиха исканията на колегите, работещи в Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални поделения, за справедливо заплащане и увеличенията на работните заплати!

Благодаря, на колегите от цялата страна, които пътуваха през цялата нощ, за да бъдат днес 12.07.2023г. от 08.30 ч., на организираният от КНСБ, протест пред Народното събрание!

Благодаря и на колегите, които подкрепиха исканията на служителите от ИАГ и нейните структури от работните си места, предвид служебните им задължения!

Благодаря на колегите от ФНСЗ, които днес, заедно с нас, поставиха исканията си за справедливо заплащане в бюджетните агенции към Министерство на земеделието и храните!

Не на последно място искам да изкажа СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ на всички колеги от КНСБ, които бяха днес, заедно с нас, пред Народното събрание!

Благодаря лично на тримата вицепрезиденти, включително и на Любо Костов, за присъствието на протеста ни, за оказаната невероятна подкрепа и съдействие за поставянето, пред народните представители, на справедливите ни искания за достойно заплащане във всички Агенции, към Министерство на земеделието и храните!

Знайте, че СОЛИДАРНОСТТА е едно от най - силните качества на СИНДИКАТА!

ЗАЕДНО СМЕ ПО СИЛНИ!

С УВАЖЕНИЕ, инж. КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ

 

 

СРЕЩА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЕКИП ПО ПРОЕКТ INNO 2 – ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – 30.11.– 02.12.2009 ГОДИНА

Федерацията ни за втори път участва в Европейски проект (първият е INNO TRANS и приключи в началото на 2009 година) и за първи път беше домакин на работна среща.

От 30.11. до 02.12.2009 г. в София, хотел “Дедеман Принцес” се проведе първата работна среща на партньорите в Европейския проект INNO 2 – Иновации чрез образование и обучение – мрежа на европейския сектор на малки и средни предприятия от дървообработващата и мебелна промишленост за трансфер на информация и иновации чрез образование и обучение. Водещите организации по проекта са Arbeit und Leben и IG Metall Германия.

В него участват като партньори синдикати от България – ФСОГСДП, от Полша – NSZZ Solidarnost, от Италия – FILCA-CISL, от Чехия – OD DLV, от Румъния – FSLIL, от Дания – TIB, както и Европейската браншова федерация – EFBWW.

Председателят на ФСОГСДП инж. Петър Абрашев запозна участниците от различните страни със Състоянието на дървообработващата и мебелната промишленост в България и отражението на световната финансово-икономическа криза върху тези браншове на българската икономика.

От всички страни, партньори по проекта, бяха представени кратни доклади за сегашното състояние и бъдещите изисквания в сферата на квалификацията, професионалното образование и продължаващо обучение.

Участниците във форума се концентрираха върху целите, съдържанието и задачите на проекта, както и върху процедурите и очакваните резултати от него.

Обсъдена беше информационната дейност и връзките с обществеността – съдържанието на уеб-страницата на проекта, национални информационни кампании, разпространение на резултатите в Европа.

Уточнени бяха задълженията на партньорите за подготовката на конференция, която ще се проведе в Берлин през юли следващата година.

 

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ 03 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА

На 03.12.2009 г. в София, зала 105 на Лесотехническия университет се проведе семинар на тема: “Трудовите злополуки в дървообработването и производството на мебели”. Семинарът беше организиран от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), по инициатива и с участие на Европейската федерация на строителите и работещите в горското стопанство и дървопреработващата промишленост (EFBWW) и Европейската асоциация на мебелопроизводителите (UEA). В него взеха участие представители на синдикални организации на ФСОГСДП от: “Средна гора” АД Стара Загора, “Лесопласт” АД Троян, “Никром-Тръбна мебел” АД Ловеч, “Габровница” АД Горно Сахране, “Лудогорие 91” АД Кубрат и от централата на Федерацията.

Д-р инж. Калин Симеонов – председател на БКДМП откри семинара. Ролята на социалния диалог в Европейския съюз и програма ФАР подчерта Родриго Родригес – председател на социалния съвет на UEA. Беше представена статистика на производствените злополуки в Европейския съюз, последвана от статистика на трудовите злополуки в дървообработващата и мебелната промишленост в България, презентирана от инж. Сокол Силянов от Националния осигурителен институт.

За дейности, предотвратяващи трудовите злополуки в Британската асоциация на производителите на мебели  (BFM) информира нейния председател Адам Мейсън.

С действията на синдикатите и работническите организации по темата, запозна участниците в семинара Уилям ван дер Стратен – политически секретар за дървообработването, мебелното производство и горското стопанство в EFBWW.

Беше споделена положителна практика за намаляване на трудовите злополуки в конкретни предприятия.