Заседание на УС и членовете на комисиите за подготовка на материалите за Седмия конгрес на Федерацията, 09.02.2017 г.