Среща – дискусия на браншовите синдикати, членове на BWI от България, Румъния, Гърция и Кипър с генералния секретар Амбет Юсон, 06.10.2016 г., София