Работни срещи на екипа на Федерацията със синдикалния актив, 23 - 24.06.2015, гр. Велико Търново и гр. Елена