Заседание на УС, с участието на зам. министъра на ЗХ доц. Костов и изп. директор на ИАГ г-н Кръстев, 11.12.2014 г., София