Кръгла маса „Състояние и бъдещо развитие на бранш целулозно – хартиена промишленост”, 17.07.2014 г., София