Кръгла маса „Стабилно и конкурентоспособно развитие на браншовете дървообработване и мебелно производство”, 08.07.2014 г., София