Възможности на „Принципа на разумната достатъчност” ALARA

Проект НА ФСОГСДП, в партньорство с БСК, Асоция на горските фирми в България и Индустриална стопанска асоциация – Ямбол, финансиран от Фонд „Условия на труд”. Наименование: Възможности на „Принципа на разумната достатъчност” ALARA за подкрепа на работниците, служителите и работодателите за изпълнение изискванията на ЗБУТ и практическо приложение в предприятия от сектор „Дървообработване и мебели”

Изисквания за работа с ALARA 2013A5

Методическа разработка /Методика/ в помощ на КУТ, ГУТ и Работодателите от сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост“ за оптимизиране на разходите по условия на труд

Предприятие 1

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 2

Предприятие 3

Предприятие 3

Предприятие 4

Предприятие 4

Предприятие 5

Предприятие 5

Предприятие 6

Предприятие 6

Предприятие 7

Предприятие 7