Заседание на УС, с участието на вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков, 13.12.2013 г., София