Работни срещи по проект на фондацията ALARA, октомври - ноември 2013 г., Ямбол