Резолюция № 7 за активно европейско и международно партньорство стар

Членството на Република България в Европейския съюз, в Съвета на Европа и НАТО, промениха ролята на страната ни в глобалния свят. Това, както и нейното географско и геополитическо положение я изправиха пред много предизвикателства.

Ние, като синдикална Федерация си давахме сметка, че без отваряне към европейските и световните синдикални структури, без сътрудничество и обмен на информация с тях, рискуваме да изоставаме от темите на деня, рискуваме да не бъдем достатъчно полезни за нашите членове, за хората, които са ни гласували доверие и разчитат на нас, не само да се ориентираме правилно в обстановката, но и да предвиждаме бъдещите процеси и явления. А това, определено не може да стане без точен, ясен поглед върху състоянието и тенденциите на развитие в европейски и световен мащаб. Трудно може да се предвидят някои събития, ако не сме запознати с практиката на други страни, извървели пътя, който на нас ни предстои.
За това Федерацията, през последните години, активизира своята международна дейност. Включи се и даде своя принос, заедно със синдикати от други страни, в два европейски проекта. Проучи полезни подходи и практики. Участва във формиране от Международния интернационал (BWI)  на политики по отношение мултинационалните компании. Включи се във редица проучвания по актуални теми организирани от Европейската федерация (EFBWW) и Международния интернационал(BWI). Установи по – близки двустранни контакти. Спечели висок авторитет и много приятели. Това партньорство не само трябва да продължи, но и да се разшири и обогати.

За това е необходимо:
1. Федерацията със своята дейност да допринесе за истинската международна синдикална солидарност в Европа и света и да подкрепя и участва в развитието на  синдикалното сътрудничество на двустранна и многостранна основа;
2. Да провежда  политики и реализира практически мерки за задълбочаване  на двустранните отношения със сродни  синдикати от държавите-членки на  Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, със синдикати от страните  от региона, както и от страни, кандидатки за членство;
3. Да участва активно в европейския социален диалог;
4. Да продължи и разшири ползотворното си сътрудничество с EFBWW и BWI;
5. Да поднови диалога с европейската федерация, включваща целулозно – хартиената промишленост (EMCEF), и търси възможност за членство, при преференциални условия и за участие в проекти и програми за бранша;
6. Да продължи усилията за участие в европейски проект, засягащ бранш горско стопанство;
7. Да участва в европейски разработки по актуални, засягащи браншовете въпроси.