Работна среща на членовете на УС с представители на ръководството на МЗХ и ИАГ, 28.10.2011 г.