Работна среща с ръководството на КНСБ, април 2011 г.