ОСМИ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА ФСОГСДП

На 8-9 декември 2022 г. Федерацията проведе своя ОСМИ редовен конгрес. На конгреса бе направен отчет за дейността на Федерацията и Финансово-контролната комисия. Бяха обсъдени и приети изменения и допълнения в Устава. Конгресът прие резолюции за мандата 2022-2027 година, съответно:

 

 

Конгресът избра ръководни органи и Финансово-контролна комисия на Федерацията:

Инж. КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ ЧОЛАКОВ – председател

МАРГАРИТА БОРИСОВА ХРИСТОВА – зам. председател

Членове на Управителен съвет на ФСОГСДП в състав от 18 души:

 

1. АНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

2. АНТОН РАДУЛОВ МИТЕВ

3. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЪРДЕВА-СТОЯНОВА

4. БОЖИДАР КИРИЛОВ ЯКИМОВ

5. ВАСИЛ БЛАГОЕВ ГЬОРЕВ

6. ВАСИЛ СТОЯНОВ АРАБАДЖИЕВ

7. ВЕСЕЛКА СТЕФАНОВА ВЪЛЕВА

8. ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

9. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДОМУСЧИЕВ

10. ДАРИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

11. ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

12. ИВАН НЕШЕВ ЙОТОВ

13. ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ЛАЛИН

14. НАДЕЖДА СЛАВЧОВА БОБОРАЧКА

15. СТЕФКА СПАСОВА ЛУКОВА

16. СНЕЖИНА ЙОРДАНОВА ТАШЕВА

17. СОНЯ ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА

18. ЯВОР ЗВЕЗДАНОВ КАМЕНАРОВ

 

Председател на Финансово-контролната комисия на ФСОГСДП, зам. председател и 2-ма членове, както следва:

 

ДИЯНА КРАЕВА ЛАЛЕВА председател на ФКК

ВАСИЛ СТОЙЧЕВ БЯЛКОВ зам. председател на ФКК

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА САКСАНОВА член

МИРОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ член