Седми редовен конгрес на ФСОГСДП - 23-24.03.2017 г